Có 1 kết quả:

guī huī shí

1/1

guī huī shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wollastonite CaSiO3