Có 1 kết quả:

shuò lì

1/1

shuò lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

large and beautiful