Có 1 kết quả:

shuò shì

1/1

shuò shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) master's degree
(2) person who has a master's degree
(3) learned person