Có 1 kết quả:

shuò guǒ jǐn cún

1/1

Từ điển Trung-Anh

only remaining of the great (idiom); one of the few greats extant