Có 1 kết quả:

xiá shí

1/1

xiá shí

giản thể

Từ điển phổ thông

tên đất thuộc thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc