Có 1 kết quả:

yìng jiàn

1/1

yìng jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hardware