Có 1 kết quả:

yìng shí lì

1/1

yìng shí lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hard power (i.e. military and economic power)