Có 1 kết quả:

yìng xí

1/1

yìng xí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hard seat (on trains)