Có 1 kết quả:

yìng zuò

1/1

yìng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hard seat (on trains or boats)