Có 1 kết quả:

yìng tuī

1/1

yìng tuī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shove