Có 1 kết quả:

yìng zhèng

1/1

yìng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

staunchly honest