Có 1 kết quả:

yìng ké guǒ

1/1

yìng ké guǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nut
(2) fruit with hard shell