Có 1 kết quả:

yìng qì

1/1

yìng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firm
(2) unyielding
(3) strong-willed