Có 1 kết quả:

yìng shuǐ

1/1

yìng shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hard water