Có 1 kết quả:

yìng guàn ㄧㄥˋ ㄍㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to force feed