Có 1 kết quả:

yìng pán ㄧㄥˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hard disk