Có 1 kết quả:

yìng pán

1/1

yìng pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hard disk