Có 1 kết quả:

yìng dié

1/1

yìng dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) hard disk
(2) hard drive