Có 1 kết quả:

yìng cí pán

1/1

yìng cí pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard drive
(2) hard disk