Có 1 kết quả:

yìng zhī suān gài

1/1

Từ điển Trung-Anh

calcium stearate