Có 1 kết quả:

Yìng gǔ yú

1/1

Yìng gǔ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bony fishes
(2) Osteichthyes (taxonomic class including most fish)