Có 1 kết quả:

què bǎo

1/1

què bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ensure
(2) to guarantee