Có 1 kết quả:

què dìng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

determinacy