Có 1 kết quả:

què rèn

1/1

què rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confirm
(2) to verify
(3) confirmation