Có 1 kết quả:

suì kuàir

1/1

suì kuàir

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 碎塊|碎块[sui4 kuai4]