Có 1 kết quả:

wǎn guì

1/1

wǎn guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cupboard