Có 1 kết quả:

Bì tǔ xiàn

1/1

Bì tǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Putog, former county 1983-1999 in Zogang county 左貢縣|左贡县[Zuo3 gong4 xian4], Chamdo prefecture, Tibet