Có 1 kết quả:

bì lán

1/1

bì lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dark blue