Có 1 kết quả:

pèng dīng zi

1/1

pèng dīng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to meet with a rebuff