Có 1 kết quả:

pèng dīng zi ㄆㄥˋ ㄉㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to meet with a rebuff