Có 1 kết quả:

jiǎn jī duì

1/1

jiǎn jī duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

base pair (bp) consisting of two complementary nucleotides (adenine A 腺嘌呤 paired with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA)