Có 1 kết quả:

jiǎn xiàn

1/1

jiǎn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

alkali gland