Có 1 kết quả:

tàn huà wù

1/1

tàn huà wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

carbide