Có 1 kết quả:

niǎn zi

1/1

niǎn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

roller (used for milling or crushing)