Có 1 kết quả:

Niǎn zi shān

1/1

Niǎn zi shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nianzishan district of Qiqihar city 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang