Có 1 kết quả:

niǎn pán

1/1

niǎn pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

millstone