Có 1 kết quả:

cí gòng zhèn

1/1

cí gòng zhèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

magnetic resonance