Có 1 kết quả:

cí gòng zhèn chéng xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

magnetic resonance imaging MRI