Có 1 kết quả:

cí lì

1/1

cí lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magnetic force
(2) magnetic