Có 1 kết quả:

cí lì suǒ

1/1

cí lì suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

magnetic lock