Có 1 kết quả:

cí huà

1/1

cí huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to magnetize