Có 1 kết quả:

cí céng

1/1

cí céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magnetosphere
(2) magnetic layer