Có 1 kết quả:

cí gǎn yìng

1/1

cí gǎn yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

magnetic induction