Có 1 kết quả:

cí gǎn xiàn

1/1

cí gǎn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

line of magnetic flux