Có 1 kết quả:

cí pán

1/1

cí pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(computer) disk