Có 1 kết quả:

cí liàn

1/1

cí liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flux linkage