Có 1 kết quả:

cí dīng

1/1

cí dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

button magnet (to use on whiteboards, refrigerator doors etc)