Có 1 kết quả:

cí zǔ

1/1

cí zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

magnetic reluctance