Có 1 kết quả:

Pán ān xiàn

1/1

Pán ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pan'an county in Jinhua 金華|金华[Jin1 hua2], Zhejiang