Có 1 kết quả:

kē tóu

1/1

kē tóu

giản thể

Từ điển phổ thông

dập đầu lạy

Từ điển Trung-Anh

to kowtow (traditional greeting, esp. to a superior, involving kneeling and pressing one's forehead to the ground)